Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

संशाेधित निर्वाचन कार्यक्रम (२०७९/०६/३०)
निर्वाचन कार्यविधि २०७८
उम्मेदवारकाे शुरू नामावली
मतदाता नामावली
अवकाश काेष नमुना आवेदन फाराम
माेवाइल एप प्रयाेग गर्ने तरिका
श्रमज्याेति स्मार्ट एप लागि आवेदन फाराम
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को २१औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८)
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को २०औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७६।०७७)
ए.टि.एम. कार्डकाे लागि आवेदन फाराम
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को १९औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७५।०७६)
शैक्षिक पुरस्कारकाे लागि आवेदन फाराम
बचत परिचालन तथा ऋण नीति २०७१
ऋणीकाे एकाघर सदस्यले गरिदिने व्यक्तिगत धनजमानी लिखत (नेपाली कागज)
सामाजिक ऋणकाे लागि ऋणीले गरिदिने तमसुक (नेपाली कागज)
ऋणकाे लागि आवेदन फाराम
बचत खाता (बालवचत खाता समेत) खाेल्ने फाराम
शेयर आवेदन फाराम
KYM FORM "ग्राहक पहिचान सम्वन्धी फाराम"