Downloads

downloadable files

DOWNLOAD FILES

१. सामाजिक कर्जाकाे लागि आवश्यक कागजातहरू
२. संरक्षित पूँजी फिर्ता काेष वितरण सम्वन्धमा
३. अवकाश काेष कट्टीकाे लागि मञ्जुरीनामा फाराम
४. माेवाइल एप प्रयाेग गर्ने तरिका
५. श्रमज्याेति स्मार्ट एप लागि आवेदन फाराम
६. श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को २२औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७८।०७९)
७. श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को २१औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७७।०७८)
८. श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को २०औं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७६।०७७)
९. ए.टि.एम. कार्डकाे लागि आवेदन फाराम
१०. शैक्षिक पुरस्कारकाे लागि आवेदन फाराम
११. बचत परिचालन तथा ऋण नीति २०७१
१२. ऋणीकाे एकाघर सदस्यले गरिदिने व्यक्तिगत धनजमानी लिखत (नेपाली कागज)
१३. सामाजिक ऋणकाे लागि ऋणीले गरिदिने तमसुक (नेपाली कागज)
१४. ऋणकाे लागि आवेदन फाराम
१५. बालवचत र सुपरसेभिङ्ग खाता खाेल्ने फाराम
१६. शेयर आवेदन फाराम लगायत नयाँ सदस्यता लागि अन्य आवश्यक फारामहरू
१७. KYM FORM "ग्राहक पहिचान सम्वन्धी फाराम"